Az iskola története

        1235-ben a plébánia mellett működött egy parochiális iskola egy tanteremmel. Az 1872-1873-as tanévben 200 diák tanult, az 1894-1895-ös tanévben 428 diák és a következő tanévben már 518 diák látogatta az iskolát.

        A zárdaiskola építési ideje ismeretlen, de a feljegyzések alapján már 1642-től ferencrendi szerzetesek tanítottak itt. Az iskolát nemcsak szárhegyi gyerekek látogatták. Például itt tanult az alfalvi Mikó Mihály is.

A szárhegyi iskola több alegységgel működik, a falu különböző részein helyezkednek el épületei:

1. Alsó Népiskola: épült 1883-ban, feljavították 2000-ben

2. Felső Népiskola: épült 1896-ban, felújítva 2008-ban

3. Központi iskola - I-IV osztály: épült 1936-1938 között, feljavították 2004-ben.

 4. Központi iskola - V-VIII osztály: épült 1966-1968 között, felújították 2011-ben.

 Ezen kívül három rövid programos óvoda és egy napközi-otthon működik az iskolán belül.

A 2017-2018-as tanév elején összesen 410 diák volt beírva, ebből óvodás: 85, előkészítős: 24, I-IV osztályos: 149, V-VIII osztályos: 152.