Az iskola névadója


        A gyergyószárhegyi iskola névadója Bethlen Gábor erdélyi fejedelem, akinek nevét 1990-ben vette fel az intézmény.

        Bethlen Gábor 1580. november 15-én született Marosillyén. Szülei Bethlen Farkas és a szárhegyi nemesi családból származó Lázár Druzsina. Nem volt könnyű gyermekkora. Édesapját korán elvesztette, ekkor került Gyergyószárhegyre, ahol anyai nagybátyja, Lázár András alkirálybíró nevelte. Egy késői, 1721-ből származó hagyomány alapján „a kapu felett való boltban” volt a lakhelye. Tíz évesen teljesen árván maradt, majd 1593-ban apródként találjuk a gyulafehérvári fejedelmi udvarban. Bojthi Veres Gáspár írja róla, hogy „kora ifjúságától magasabbra nézett, ékesszóló, merész, magabiztos, semmit lehetetlennek nem tartó ifjú volt. Teljesen a katonáskodásnak szentelte magát.”

        Bethlen Gábort az erdélyi rendek a Torda mellett táborozó török hadak jelenlétében választották fejedelemmé, és 1613. október 23-án a kolozsvári országgyűlés őt választotta Erdély vezetőjévé. A fejedelem ekkor 33 éves.  A nehézségek ellenére Bethlen Gábor Erdélyt virágzó országgá varázsolta, ezért nevezzük az általa uralt időszakot Erdély aranykorának.